Konzultace žáků 2. stupně

Vážení rodiče, milí žáci,

chtěla bych vás informovat o organizaci výuky žáků 2. stupně od 8.června 2020. Nadále probíhá výuka na dálku.

Ke konzultacím budou zváni žáci, kteří se dostatečně neúčastnili distanční výuky, aby mohli být na závěr hodnoceni.

Rodiče těchto žáků najdou na Komens výzvu, aby se jejich dítě dostavilo ke konzultaci. Konzultace budou probíhat v pondělí 8.6 a 15.6, vždy od 11.00. Ve čtvrtek potom jsou konzultace individuální.

Žák při vstupu do školy musí odevzdat Čestné prohlášení. (najdete na stránkách školy)

Proto Vás prosím, abyste se všichni podívali na Komens, jestli se vás tato informace týká.

Děkuji za spolupráci a přeji příjemné dny.

Dolečková Sýkorová T.