Český jazyk

Po rozkliknutí se Vám objeví souhrn učiva za období samostudia, co všechno byste měli umět a mít zvládnuté.

Aj Dolečková Sýkorová

Po rozkliknutí se Vám objeví souhrn učiva za období samostudia, co byste měli umět a mít zvládnuté.

Čestné prohlášení

V příloze najdete čestné prohlášení, které je potřeba odevzdat při příchodu do školy.
Stáhnout přílohy:

Třídnické hodiny a třídnické práce

Po rozkliknutí se Vám zobrazí informace o závěrečných pracích školního roku 2019/20.

Konzultace žáků 2. stupně

Vážení rodiče, milí žáci, chtěla bych vás informovat o organizaci výuky žáků 2. stupně od 8.června 2020. Nadále probíhá výuka na dálku. Ke konzultacím budou zváni žáci, kteří se dostatečně neúčastnili distanční výuky, aby mohli být na závěr hodnoceni. Rodiče těchto žáků najdou na Komens výzvu, aby se jejich dítě…