Konzultace žáků 2.stupně

Vážení rodiče, milí šesťáci,

chtěla bych vás informovat o organizaci výuky žáků 2. stupně  od 8.června 2020. Nadále probíhá výuka na dálku.

Ke konzultacím budou zváni žáci, kteří se dostatečně neúčastnili distanční výuky, aby mohli být na závěr hodnoceni.

Proto učitelé Ma a Čj vyzývají k hromadné konzultaci žáky, o kterých si myslí, že to nejvíce potřebují. Dále budou vyzváni i někteří žáci v jednotlivých předmětech, pokud je závěrečné hodnocení problematické.

Rodiče těchto žáků najdou na Komens výzvu, aby se jejich dítě dostavilo ke konzultaci. Konzultace budou probíhat v pondělí 8.6 a 15.6. Ma v 9:00-9:45 a Čj 10:00 - 10:45. 

Žák při vstupu do školy musí odevzdat Čestné prohlášení. (najdete na stránkách školy)

Proto Vás prosím, abyste se všichni podívali na Komens, jestli se vás tato informace týká. 

Děkuji za spolupráci a přeji příjemné dny. 

Anežka Maříková