Ve webové stránce se dokumenty PDF otevřou v režimu ke čtení. V režimu ke čtení se PDF zobrazí bez viditelných nabídek, podoken a panelů nástrojů. Ve spodní části okna se zobrazí plovoucí pruh nástrojů obsahující základní funkce pro zobrazování dokumentu.