Rychlá omluvenka

Tato omluvenka slouží pouze jako informace o nepřítomnosti žáka (nemoc apod.).
Žák musí svoji nepřítomnost poté řádně doložit - viz školní řád.
Výběrem třídy ovlivníte, kterému učiteli bude omluvenka zaslána.
Omluvenka je vždy zasílána jen třídnímu učiteli vybrané třídy
Vyberte třídu(*)
Neplatný vstup - vyberte aspoň jednu třídu

Jméno žáka/yně(*)
Neplatný vstup

Nepřítomen od(*)

Vyplňte datum počátku nepřítomnosti

Nepřítomen do(*)

Neplatný vstup

Uveďte důvod nepřítomnosti(*)
Neplatný vstup

Váš e-mail
Neplatný vstup

Ověření, že nejste robot(*)
Ověření, že nejste robot
Neplatný vstup