Aktuality

Aktuality

středa, 01 září 2021 06:41

Přání dobrého školního roku

Vážení návštěvníci našich webových stránek,

právě začíná nový školní rok. Je krátce před 8 h. Naši žáci jsou již pomalu ve svých třídách. Jen dvě třídy, třídy prvňáčků jsou zatím prázdné. Děti se začínají se svými rodiči trousit směrem ke škole.
Čeká je jejich první školní den. Den, kterým začíná devět let jejich základního vzdělávání. Jsou slavnostně oblečeni, těší se a možná i trochu bojí. Je to přeci jen důležitý předěl v jejich životech.
Věřím, že nejen pro ně bude tento den dnem, kdy začne deset měsíců prezenční výuky. Kdy v rámci potkávání se na cestě za dovednostmi, vědomostmi, schopnostmi uchopí příležitosti, které jim budou nabídnuty.

Přeji nám všem zdravý, optimistický rok.

Hana Pavlíčková

Blíží se první školní den a s ním možná souvisí řada Vašich otázek. Věřím, že zodpovím ty nejpodstatnější.
1.září se sejdeme všichni v 8:15 h. Třídu 1. A přivítáme před školou U Dvora, třídu 1. B budeme čekat na Orlici.

První školní den se v 8 h sejdou žáci 2. – 9. ročníku s třídním učitelem ve svých třídách. Setkání bude trvat přibližně 45 min.

základní protiepidemická pravidla (vybráno z manuálu MŠMT):
Škola bude pracovat v plném rozsahu.
Při vstupu do budovy školy je žák povinen použít desinfekci rukou.
Desinfekce na ruce, nebo desinfekční mýdlo je v každé učebně a na WC. 
Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty, a to ochranným prostředkem dýchacích cest. Prosíme tedy, vybavte své děti chirurgickou rouškou nebo respirátorem.

Přihlášení dětí do školní družiny Základní školy U Dvora bude letošní rok možné uskutečnit již v posledním srpnovém týdnu. To se týká žáků prvních a druhých tříd. Žákům třetích tříd rozdáme přihlášky do ŠD 01. 09. 2021

ŠD U Dvora
Pondělí 30. 08. 2021 od 8:00 h do 12:00 h
Úterý 31. 08. 2021 od 12:00 h do 15:00 h
ŠD Orlice
Pondělí 30. 08. 2021 od 8:00 h do 12:00 h
Úterý 31. 08. 2021 od 12:00 h do 15:00 h

čtvrtek, 01 červenec 2021 15:25

Přání milého léta

Dnešní den je prvním dnem letních prázdnin. Včera skončil školní rok, kdy se žáci poprvé (a věřím, že i naposledy) vzdělávali delší dobu doma než ve škole.
Děkujeme Vám – rodičům za to, jak velkými jste byli svým dětem pomocníky. A za to, že jste nám na této cestě věřili.
Děkujeme Vám – dětem za to, že jste ke svému učení přistupovali, jak nejlépe jste uměli.
Začínají zasloužené prázdniny. Kéž jsou radostné, zdravé a tak akorát dlouhé.

Prvního září se na Vás budeme těšit

Hana Pavlíčková

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků, 

v příloze naleznete Rozhodnutí o přijetí svých dětí do naší školy. Toto Rozhodnutí se týká dětí, které nemají bydliště ve spádové oblasti naší školy. 

 

Těšíme se na společnou práci

Hana Pavlíčková 

úterý, 08 červen 2021 14:44

Zveme naše budoucí prvňáčky do školy

Naši budoucí prvňáčci, 

 

příští týden v úterý se většina z vás rozloučí se svou mateřskou školou U Dvora. Ve škole základní, v té, kterou pro vás vybrali vaši rodiče, jsme pro vás připravili setkání, při kterém se potkáte se svými budoucími spolužáky a se svou třídní učitelkou. Toto setkání proběhne ve čtvrtek 17. června od 15 do 16 hodin. 

Na setkání s vámi se těší

Jitka Faltusová a Irena Veselá 

pondělí, 07 červen 2021 17:42

Výuka bez roušek

Na dnešní tiskové konferenci Vlády ČR byla uveřejněna informace, která se týká výuky žáků ve školách.

Od úterý 8. června 2021 se ruší povinnost žáků a zaměstnanců školy nosit při výuce ve třídě roušky, resp. respirátory. Povinnost nosit roušky ve společných prostorách školy (chodby, šatny atd.) však nadále trvá. Žáci tedy musejí být i nadále vybaveni potřebným množstvím chirurgických roušek.

 

Hana Pavlíčková