Aktuality

Aktuality

První školní den se v 8 h žáci sejdou ve svých třídách s třídním učitelem. Setkání bude trvat zhruba 45 min.
Plavecký výcvik prvního stupně bude probíhat podle plánu. Uskuteční se také adaptační pobyty žáků 6. tříd.
Prosíme, vybavte své děti do školy rouškou, kterou budou mít k dispozici, pokud by byla potřeba.

úterý, 25 srpen 2020 15:37

Informace pro budoucí prvňáčky

Vážení rodiče žáků našich budoucích prvňáčků,

blíží se první školní den a s ním možná souvisí řada Vašich otázek. Věřím, že zodpovím ty nejpodstatnější.
1.září se sejdeme všichni v 8:15 h. Třídy 1. A a 1. C přivítáme před školou U Dvora, třídu 1. B budeme čekat na Orlici.

Své dítě můžete do školní družiny Základní školy U Dvora letošní rok zapsat již v posledním srpnovém týdnu. Tato možnost platí pro žáky „budoucích“ prvních a druhých tříd. Žákům třetích tříd rozdáme přihlášky do ŠD 01. 09. 2020

sobota, 04 červenec 2020 10:45

Přání hezkého léta

Školní rok, jehož čas už pomalu končí současnými prázdninami, byl ve své druhé půli netradiční. Kladl na nás všechny vyšší nároky, neumožnil nám dělat věci tak, jak jsme zvyklí, stavěl před nás nové úkoly, ale také nové možnosti a cesty.
Děkuji vám všem, jak dobře jsme tuto nelehkou situaci spolu zvládli.

Úřední den: každé úterý
9:00 h – 12:00 h

(v době probíhajících úprav předního vchodu do školy využívejte vchod zadní)

čtvrtek, 25 červen 2020 07:25

Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku

Vážení rodiče žáků 9. ročníku, vážení žáci 9. AB,

jménem naší školy Vás srdečně zvu na slavnostní rozloučení se "základní" školní docházkou a předávání závěrečného vysvědčení.
Akce se koná v podloubí letohradského zámku v pondělí 29. 06. 2020 od 15:30 h.

Hana Pavlíčková

středa, 24 červen 2020 14:27

Setkání budoucích prvňáčků

Naši budoucí prvňáčci,

zveme vás na společnou schůzku vaší budoucí první třídy. Uskuteční se v pondělí 29. června 2020.
Sejdeme se v 16:00 hodin u hlavního vchodu ZŠ U Dvora (1. A, 1. C), nebo u hlavního vchodu ZŠ na Orlici (1. B). Společně si prohlédneme školu.

pátek, 19 červen 2020 09:29

Žáci 2. stupně odevzdávají učebnice

Vážení rodiče žáků 2. stupně,

v týdnu od 22. 06. 2020 do 25. 06. 2020 budou probíhat tzv. třídnické hodiny. Ve škole se setkají všichni žáci 2. stupně.
Časový harmonogram pro jednotlivé třídy:
pondělí:
6. A: 8:00 h – 10:00 h
6. B: 10:00 h – 12:00 h