Aktuality

Aktuality

čtvrtek, 25 červen 2020 07:25

Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku

Vážení rodiče žáků 9. ročníku, vážení žáci 9. AB,

jménem naší školy Vás srdečně zvu na slavnostní rozloučení se "základní" školní docházkou a předávání závěrečného vysvědčení.
Akce se koná v podloubí letohradského zámku v pondělí 29. 06. 2020 od 15:30 h.

Hana Pavlíčková

středa, 24 červen 2020 14:27

Setkání budoucích prvňáčků

Naši budoucí prvňáčci,

zveme vás na společnou schůzku vaší budoucí první třídy. Uskuteční se v pondělí 29. června 2020.
Sejdeme se v 16:00 hodin u hlavního vchodu ZŠ U Dvora (1. A, 1. C), nebo u hlavního vchodu ZŠ na Orlici (1. B). Společně si prohlédneme školu.

pátek, 19 červen 2020 09:29

Žáci 2. stupně odevzdávají učebnice

Vážení rodiče žáků 2. stupně,

v týdnu od 22. 06. 2020 do 25. 06. 2020 budou probíhat tzv. třídnické hodiny. Ve škole se setkají všichni žáci 2. stupně.
Časový harmonogram pro jednotlivé třídy:
pondělí:
6. A: 8:00 h – 10:00 h
6. B: 10:00 h – 12:00 h

pondělí, 08 červen 2020 14:35

Konzultace pro žáky 2. stupně

Vážení rodiče,
dnešním dnem začaly konzultace pro žáky 2. stupně. Konzultace probíhají od 8. června, končit budou 19. června 2020.
Budou probíhat dvojím způsobem:
hromadné konzultace – pro konkrétní třídu (pondělí, úterý)
individuální konzultace – pro jednotlivé žáky (středa, čtvrtek, pátek).
O nutnosti účastnit se konzultací jste byli informováni třídním učitelem svého dítěte.

pátek, 29 květen 2020 12:09

Výuka žáků 2. stupně

Vážení rodiče žáků 2. stupně,
chtěla bych Vás informovat o organizaci výuky žáků 2. stupně naší školy od 8. června 2020.
Nadále probíhá výuka na dálku. Ke konzultacím budou zváni žáci, kteří se neúčastnili distanční výuky, aby mohli být na závěr školního roku hodnoceni.

Vážení rodiče žáků prvního stupně,

MŠMT otevírá od 25. května 2020 základní školy pro žáky 1. stupně. Jejich účast na prezenční výuce je dobrovolná.

Podrobnější pravidla Vám napíší třídní učitelé Vašich dětí v průběhu tohoto týdne.

Základní informace:
Při prvním vstupu do školy žák odevzdá Čestné prohlášení s datem ne starším než 2 dny. Bez tohoto dokumentu nemůže být žák do školy vpuštěn.
Do školy může dítě, které je zcela zdravé.
Učíme se pouze dopoledne.

Od 12. května do 4. června 2020 budou probíhat konzultace pro žáky 9. ročníku, kteří se připravují na přijímací zkoušky.
Výuka začíná v 9 h a končí v 10:45 h. Do školy mohou žáci od 8:45 h. Každé setkání proběhne jedna hodina matematiky a jedna hodina českého jazyka.

úterý, 05 květen 2020 12:22

Pro první stupeň

Vážení rodiče žáků prvního stupně,

MŠMT otevírá od 25. května 2020 základní školy pro žáky 1. stupně.
Třídní učitelka Vašeho dítěte Vám zašle prostřednictvím Komens základní informace. Do středy 13. května 2020, do 10:00 h, informujte třídní učitelku svého dítěte, zdali Vaše dítě do školy chodit bude, či nebude, a zdali bude, nebo nebude docházet do školní družiny (1., 2. ročník). Jeho účast je v obou případech dobrovolná.
Žáci budou vzděláváni ve skupinách v max. počtu 15 dětí.
Pozdější nástup do skupiny nebude možný.