Aktuality

Aktuality

pátek, 30 říjen 2020 16:05

Rozvrh on-line hodin pro 6. a 7. ročník

Rozvrh je platný pro týden od 14. prosince do 18. prosince 2020.

pátek, 23 říjen 2020 14:03

Dopis ministra školství

pátek, 16 říjen 2020 12:24

Distanční výuka na ZŠ U Dvora

Vážení rodiče,
od začátku školního roku připravujeme sebe, ale především žáky na distanční výuku. Jak již víte, využíváme – především pro druhý stupeň – komunikační on-line kanál MS Teams, který nám umožňuje vícevrstevnou komunikaci s Vašimi dětmi.

středa, 14 říjen 2020 09:46

Ošetřovné

Vážení rodiče, 

informaci k žádání o ošetřovné v době uzavření základních škol najdete v příloze této zprávy. 

 

Hana Pavlíčková 

úterý, 13 říjen 2020 09:38

Uzavření škol od 14. října 2020

Od středy 14. 10. 2020 jsou z nařízení Vlády ČR uzavřeny všechny základní školy.
Od tohoto data bude probíhat distanční, dálková výuka.
Distanční výuka je povinná. Úkoly, které žák dostane, je tedy třeba plnit a odevzdat. Úkoly budou známkovány. (Pokud žák práci neodevzdá, objeví se v jeho elektronické žákovské knížce písmeno „D“.)

Pro distanční výuku jsou stanoveny následující komunikační kanály:
pro 1. stupeň: Bakaláři – Komens, popř. další cesta nabídnutá třídním učitelem dané třídy
pro 2. stupeň: MS Office 365 – Teams

sobota, 10 říjen 2020 17:39

Nařízená karanténa pro třídu 4. B

Krajská hygienická stanice nařídila karanténu všem žákům 4. B, neboť přišli do přímého kontaktu s člověkem pozitivně testovaným na covid 19.
Karanténa je nařízena od 10. 10. 2020.
Žákům v karanténě byl hromadně odhlášen oběd ve školní jídelně na dny 12. až 14. 10. 2020. Další dny budeme řešit podle nastalé situace.
Podrobnější informace naleznete v příloze této zprávy.

Hana Pavlíčková

Pravidla pro 1. stupeň: stejný režim jako dosud
Pravidla pro 2. stupeň: žáci 2. stupně jsou rozděleni na dvě skupiny:
- 6. + 7. ročník
- 8. + 9. ročník

pátek, 09 říjen 2020 05:57

Pronájem tělocvičny

Krizovými opatřeními Vlády ČR ze dne 08. 10. 2020 se od 09. 10. 2020 0:00 h do 25. 10. 2020 23:59 h se zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách.
Tento zákaz se týká také doplňkové činnosti školy (např. pronájem tělocvičen).

Z tohoto důvodu pro období 09. 10. 2020 0:00 h do 25. 10. 2020 23:59 h ruším možnost pronájmu tělocvičny naší školy.

Hana Pavlíčková