Aktuality

Aktuality

úterý, 05 květen 2020 12:22

Pro první stupeň

Vážení rodiče žáků prvního stupně,

MŠMT otevírá od 25. května 2020 základní školy pro žáky 1. stupně.
Třídní učitelka Vašeho dítěte Vám zašle prostřednictvím Komens základní informace. Do středy 13. května 2020, do 10:00 h, informujte třídní učitelku svého dítěte, zdali Vaše dítě do školy chodit bude, či nebude, a zdali bude, nebo nebude docházet do školní družiny (1., 2. ročník). Jeho účast je v obou případech dobrovolná.
Žáci budou vzděláváni ve skupinách v max. počtu 15 dětí.
Pozdější nástup do skupiny nebude možný.

pondělí, 04 květen 2020 13:14

Pro 9. ročník

Vážení rodiče žáků 9. tříd,
MŠMT otevírá od 11. května 2020 základní školy pro žáky 9. ročníku, kteří se připravují na přijímací zkoušky na školy střední. Žáci, kteří nekonají přijímací zkoušky, nebo jsou již přijati, se těchto konzultací neúčastní. Distanční vzdělávání všech žáků pokračuje dál.
Na naší škole začnou konzultace (matematika a český jazyk):
- pro 9. A v úterý 12. května 2020, 9:00 h
- pro 9. B ve středu 13. května 2020, 9:00 h

Vážení rodiče, 

rozdělení dětí do jednotlivých prvních tříd proběhne v průběhu měsíce června. 

Pokud to bude možné, nabídneme Vám a především Vašim dětem možnost prohlédnout si školu a setkat se s budoucí třídní učitelkou Vašeho dítěte. 

 

O všem Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek a e-mailu. 

 

Těšíme se na viděnou

 

Učitelé základní školy 

Vážení rodiče,
ráda bych vás touto cestou informovala o změnách v přijímacím řízení v roce 2019 -2020. MŠMT vydalo zákon 135/2020 Sb., kde jsou uvedena pravidla pro přijímací řízení na střední školy (viz příloha).

pondělí, 20 duben 2020 15:03

Hledáme nové kolegy

ZŠ Letohrad, U Dvora 745 hledá nové kolegy:

učitel/učitelka 2. stupně s aprobací především v těchto předmětech: anglický jazyk, německý jazyk, hudební výchova
učitel/učitelka 1. stupně
speciální pedagog

čtvrtek, 19 březen 2020 17:57

Žádost o ošetřovné

Žádost o ošetřovné si můžete vyzvednout každý den v době od 8:00 h do 12:00 h v budově U Dvora v kanceláři ekonomky školy.

Hana Pavlíčková
ředitelka školy

Připravili jsme pro vás nový způsob zadávání domácí přípravy.

sobota, 14 březen 2020 15:29

Mimořádná opatření a školní jídelna

Od pondělí 16. března 2020 bude jídelna i nadále vařit. Obědy pro cizí strávníky bude však vydávat pouze do jídlonosičů. Děkujeme za pochopení.

Miroslava Motyčková
vedoucí školní jídelny