Aktuality

Aktuality

čtvrtek, 17 září 2020 14:53

Roušky i ve výuce

Vážení rodiče, 

od pátku 18. září 2020 je mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví nařízeno nošení roušek ve školách ve všech prostorách, tedy i při výuce ve třídách. Toto nařízení se týká žáků 2. stupně základní školy. Žáci 1. stupně musejí mít zakrytá ústa a nos rouškou i nadále pouze ve společných prostorách. 

Prosím, vybavte své děti v důsledku tohoto nařízení vyšším počtem roušek na den. Děkuji. 

 

Přeji nám všem pevné zdraví a školní rok ve škole. 

Hana Pavlíčková 

 

pondělí, 14 září 2020 12:09

Třídní schůzky

Díky příznivé epidemiologické situaci v našem regionu se třídní schůzky budou konat tradičně ve škole. Proběhnou v úterý 15. září 2020. O termínu jste už byli informováni třídními učiteli.
Pro první stupeň začínají schůzky v 15:30 h, pro druhý v 16:00 h.

Prosím rodiče – vezměte si s sebou ústenku. Ve škole je nutné mít zakrytý nos a ústa. Při vstupních dveřích je desinfekce rukou. Použijte ji.

Děkujeme, že i díky Vaší ohleduplnosti k ostatním mohou schůzky proběhnout.

Hana Pavlíčková

středa, 09 září 2020 15:31

Povinnost nošení roušek

Vážení rodiče,

ministerstvo zdravotnictví vydalo Mimořádné opatření, jež upravuje mj. pobyt a pohyb žáků a zaměstnanců v prostorách školy. S účinností od 10. září 2020 se nařizuje všem osobám použití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa).
Prosím, vybavte své děti do školy dvěma rouškami a obalem na roušky. Roušky budou používat ve společných prostorách školy (chodby, toalety, školní jídelna mimo konzumaci jídla).
Nadále platí, že u vchodu do školy je umístěna desinfekce. Desinfekce nebo desinfekční mýdlo je také v každé třídě a na toaletách.

Děkuji za pochopení a pomoc v této věci.

Hana Pavlíčková

První školní den se v 8 h žáci sejdou ve svých třídách s třídním učitelem. Setkání bude trvat zhruba 45 min.
Plavecký výcvik prvního stupně bude probíhat podle plánu. Uskuteční se také adaptační pobyty žáků 6. tříd.
Prosíme, vybavte své děti do školy rouškou, kterou budou mít k dispozici, pokud by byla potřeba.

úterý, 25 srpen 2020 15:37

Informace pro budoucí prvňáčky

Vážení rodiče žáků našich budoucích prvňáčků,

blíží se první školní den a s ním možná souvisí řada Vašich otázek. Věřím, že zodpovím ty nejpodstatnější.
1.září se sejdeme všichni v 8:15 h. Třídy 1. A a 1. C přivítáme před školou U Dvora, třídu 1. B budeme čekat na Orlici.

Své dítě můžete do školní družiny Základní školy U Dvora letošní rok zapsat již v posledním srpnovém týdnu. Tato možnost platí pro žáky „budoucích“ prvních a druhých tříd. Žákům třetích tříd rozdáme přihlášky do ŠD 01. 09. 2020

sobota, 04 červenec 2020 10:45

Přání hezkého léta

Školní rok, jehož čas už pomalu končí současnými prázdninami, byl ve své druhé půli netradiční. Kladl na nás všechny vyšší nároky, neumožnil nám dělat věci tak, jak jsme zvyklí, stavěl před nás nové úkoly, ale také nové možnosti a cesty.
Děkuji vám všem, jak dobře jsme tuto nelehkou situaci spolu zvládli.

Úřední den: každé úterý
9:00 h – 12:00 h

(v době probíhajících úprav předního vchodu do školy využívejte vchod zadní)