Aktuality

Aktuality

čtvrtek, 04 listopad 2021 13:27

Informační odpoledne - informace

Vážení rodiče,
blíží se čas informačních odpolední, na kterých bychom se s Vámi a s Vašimi dětmi rádi potkali.
Pro 2. až 9. ročník se budou konat v termínech:
- úterý 16. 11. 2021
- čtvrtek 18. 11. 2021

- pondělí 22. 11. 2021
- středa 24. 11. 2021

Třídní schůzky 1. ročníku (1. A, 1. B) se budou konat v jiném režimu. Termíny jsou následující:
1.A: úterý 16. 11. 2021
1.B: úterý 16. 11. 2021
Podrobnosti se dozvíte přímo od třídních učitelek Vašich dětí.

středa, 06 říjen 2021 06:37

Poděkování

Děkujeme všem hostům naší slavnosti za to, že navštívili naši školu a spolu s námi oslavili krásných 40 let existence školy U Dvora.
Věřím, že Vám s námi bylo pěkně, stejně tak, jako bylo příjemně s Vámi nám.

Na další setkání se těší

zaměstnanci základní školy

 

Pokud máte chuť připomenout si den několika fotografiemi, máte možnost....

 

pondělí, 20 září 2021 14:14

Oslavte to s námi

Vážení rodiče našich žáků, milí žáci - současní i minulí, drahá veřejnosti,

dovolte, abych Vás pozvala na Den otevřených dveří, který naše škola pořádá u příležitosti svých 40. narozenin. 

Do školy se můžete přijít podívat v sobotu 2. října v době od 9 h do 16 h

 

Těšíme se na viděnou

 

Hana Pavlíčková

úterý, 07 září 2021 15:51

Třídní schůzky - změna termínu 9. A

Vážení rodiče našich žáků,
zveme Vás na třídní schůzky do školy. Proběhnou v následujících termínech:

1.- 5. ročník: úterý 14. září, 15:30 h
3. A: čtvrtek 16. září, 15:30 h
4. B: středa 15. září, 15:30 h
6. – 8. ročník: úterý 21. září, 15:30 h
9. B: čtvrtek 23. září, 15:30 h

9. A: středa 29. 09. 2021, 15:30 h

pondělí, 06 září 2021 06:40

Nabídka webináře pro rodiče

Vážení rodiče,

nabízíme Vám bezplatný webinář Děti online. Podrobnosti najdete v přiloženém letáčku nebo na stránkách Parducikého kraje.  

Hana Pavlíčková 

středa, 01 září 2021 06:41

Přání dobrého školního roku

Vážení návštěvníci našich webových stránek,

právě začíná nový školní rok. Je krátce před 8 h. Naši žáci jsou již pomalu ve svých třídách. Jen dvě třídy, třídy prvňáčků jsou zatím prázdné. Děti se začínají se svými rodiči trousit směrem ke škole.
Čeká je jejich první školní den. Den, kterým začíná devět let jejich základního vzdělávání. Jsou slavnostně oblečeni, těší se a možná i trochu bojí. Je to přeci jen důležitý předěl v jejich životech.
Věřím, že nejen pro ně bude tento den dnem, kdy začne deset měsíců prezenční výuky. Kdy v rámci potkávání se na cestě za dovednostmi, vědomostmi, schopnostmi uchopí příležitosti, které jim budou nabídnuty.

Přeji nám všem zdravý, optimistický rok.

Hana Pavlíčková

Blíží se první školní den a s ním možná souvisí řada Vašich otázek. Věřím, že zodpovím ty nejpodstatnější.
1.září se sejdeme všichni v 8:15 h. Třídu 1. A přivítáme před školou U Dvora, třídu 1. B budeme čekat na Orlici.

První školní den se v 8 h sejdou žáci 2. – 9. ročníku s třídním učitelem ve svých třídách. Setkání bude trvat přibližně 45 min.

základní protiepidemická pravidla (vybráno z manuálu MŠMT):
Škola bude pracovat v plném rozsahu.
Při vstupu do budovy školy je žák povinen použít desinfekci rukou.
Desinfekce na ruce, nebo desinfekční mýdlo je v každé učebně a na WC. 
Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty, a to ochranným prostředkem dýchacích cest. Prosíme tedy, vybavte své děti chirurgickou rouškou nebo respirátorem.