čtvrtek, 07 květen 2020 12:47

Konzultace k přijímacím zkouškám - 9. ročník

Od 12. května do 4. června 2020 budou probíhat konzultace pro žáky 9. ročníku, kteří se připravují na přijímací zkoušky.
Výuka začíná v 9 h a končí v 10:45 h. Do školy mohou žáci od 8:45 h. Každé setkání proběhne jedna hodina matematiky a jedna hodina českého jazyka.

Žáci se nepřezouvají. Jdou rovnou do své kmenové třídy. U vchodu každý žák použije dezinfekci na ruce.
U vchodu také první den odevzdá Čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem.

Hygienické požadavky:
2 roušky
1 pytlík na roušku

Požadavky na výuku:
matematika
rýsovací pomůcky
psací potřeby
sešity
učebnice
sbírky

český jazyk
sešit
psací potřeby
Přijímačky v pohodě

Upozorňujeme, že se jedná o konzultace. Setkání bude vycházet z Vašich dotazů, žáci. Připravte si otázky, nejasnosti, příklady, jejichž řešení potřebujete objasnit atd.

I nadále bude probíhat výuka na dálku tak, aby mohlo dojít k závěrečnému hodnocení prospěchu. 

termín jednotných přijímacích zkoušek pro čtyřleté obory: 8. června 2020

Hana Pavlíčková