úterý, 05 květen 2020 12:22

Pro první stupeň

Vážení rodiče žáků prvního stupně,

MŠMT otevírá od 25. května 2020 základní školy pro žáky 1. stupně.
Třídní učitelka Vašeho dítěte Vám zašle prostřednictvím Komens základní informace. Do středy 13. května 2020, do 10:00 h, informujte třídní učitelku svého dítěte, zdali Vaše dítě do školy chodit bude, či nebude, a zdali bude, nebo nebude docházet do školní družiny (1., 2. ročník). Jeho účast je v obou případech dobrovolná.
Žáci budou vzděláváni ve skupinách v max. počtu 15 dětí.
Pozdější nástup do skupiny nebude možný.

Při prvním vstupu do školy žák odevzdá třídnímu učiteli čestné prohlášení, které najdete v příloze této zprávy. Bez tohoto dokumentu nemůže být žák do školy vpuštěn.

Do 16:00 h bude v provozu školní družina. Ranní družina není možná. Školní družina je z organizačně-provozních důvodů nabízena pouze žákům 1. a 2. tříd.

Žáci mohou využívat možnosti školního stravování. Obědy budou zajišťovány. Je třeba dětem oběd přihlásit. Svačiny si děti budou nosit z domu.
Obědy budou probíhat v době od 11 h, kdy se postupně vystřídají po 15 minutách všechny skupiny žáků.

Vzhledem k současné situaci může dojít ke změnám. Budeme Vás o nich informovat na našich webových stránkách. Tam také zveřejníme podrobnější informace.

Hana Pavlíčková
ředitelka školy

základní pravidla:
Dítě, které chodí do školy, musí být zdravé a nesmí patřit mezi osoby s rizikovými faktory.

S sebou je třeba mít:
o 2 roušky
o sáček na uložení roušky

 Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 Před školou je třeba dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.