úterý, 17 březen 2020 21:15

Nový způsob zadávání domácí přípravy

Připravili jsme pro vás nový způsob zadávání domácí přípravy.

S platností od 16. 3. 2020 měníme způsob zadávání domácí práce pro žáky druhého stupně. Veškerá domácí příprava bude na stránkách školy a to konkrétně v sekci :
https://www.zsudvora.cz/pro-rodice-a-zaky/vyukove-weby
Žák si zvolí příslušnou třídu a najde tam veškeré úkoly pro daný týden podle vyučujících. Na stránkách budou vždy jen poslední dva týdny, pak dojde ke smazání. Novější týden je vždy nahoře.
Úkoly budeme zadávat během pondělí a úterý na daný týden.
Úkoly budou uvedeny v textu zprávy nebo pomocí příloh. Celý obsah se zobrazuje po klepnutí na názvu zadání úkolu. Používané přílohy budou jen pdf a jpg.
Odevzdávání úkolů probíhá podle pokynů vyučujících – e-mailem.
Uvedený systém je vyzkoušen na PC, tabletu i telefonu. Funguje bez přihlašování.
Pomocí Komens v roli rodiče budou oznamovány pouze upřesňující organizační pokyny.

První stupeň bude zadávat nadále domácí práci pomocí systému Komens – rodič nebo e-mailem dle dohody s rodiči.

Učitelé ZŠ U Dvora