pondělí, 09 prosinec 2019 12:16

Třídní schůzky - Triády

V listopadu proběhly na 1. stupni naší školy Triády. Se svou třídní učitelkou se jednotlivě setkal žák a jeho rodiče. Cílem bylo ocenění a zhodnocení práce za 1. čtvrtletí letošního školního roku.

Děti se na novou formu schůzek v hodinách připravovaly. Přemýšlely, co se jim vydařilo, na co jsou pyšní, případně co by mohly v budoucnu zlepšit. K jejich práci se vyjádřili rodiče i paní učitelky. Všichni se snažili každého žáka podpořit.
Uvědomujeme si, jak je pro každého člověka obtížné nezaměřovat se pouze na nedostatky, ale dokázat ocenit snahu, přístup k práci a spolužákům, každé i mírné zlepšení.

Touto formou schůzek podporujeme a posilujeme osobní zodpovědnost každého žáka.

Třídní učitelky 1. stupně ZŠ U Dvora