pondělí, 13 květen 2019 12:11

Duben – měsíc otevřených hodin na ZŠ U Dvora

Naše škola v dubnu nabídla rodičům žáků prvního stupně zajímavou akci: „Přijďte se do školy podívat, jak se učí vaše děti. Vyberte si den, který se vám hodí, předmět, který vás zajímá, dejte vědět tři dny předem a užijte si čas strávený ve škole v blízkosti svého potomka.“

Pro paní učitelky z prvního stupně to byl opravdu náročný měsíc, kdy musely počítat s účastí rodičů ve vyučování. Některé s tím už zkušenost měly, pro jiné to byla novinka a výzva.
Rodiče naši nabídku využívali, celkem se uskutečnilo 27 otevřených hodin. Největší zájem byl o vyučování v 1. až 3. třídách.
Za vedení školy ráda říkám, že se vynaložené úsilí všech zúčastněných bohatě vyplatilo v podobě ocenění, kterého se jim dostalo ze strany rodičů. Reakce byly pozitivní, mnozí rodiče byli překvapeni, jak moc se změnil způsob výuky od dob, kdy oni chodili do školy. Viděli své ratolesti „v akci“, soustředěné, zabrané do práce individuální nebo skupinové, u interaktivní tabule nebo při pomoci spolužákům. Děti se těšily, že je mamky a taťkové uvidí a ony jim předvedou, co všechno dokážou. Dospělí vyzdvihovali příjemnou atmosféru ve třídách i v celé škole a citlivý přístup učitelek a asistentek k dětem. Děkovali, že mohli této příležitosti využít.

Vážení rodiče, děkujeme, že jste přišli. Váš zájem o školu a názor na dění v ní je pro nás moc důležitý.
Milé kolegyně, děkujeme za výbornou práci.

Kamila Náglová, zástupkyně ředitelky