pátek, 22 březen 2019 17:12

Zápis do 1. ročníku

Rozhodli jste se, že své dítě přihlásíte k plnění povinné školní docházky na naši školu? Pak jsou následující informace určeny pro Vás.
Termín zápisu: pátek 12. 4. 2019, 14:30 – 17:00 h
místo zápisu: budova ZŠ U Dvora

pl2019

Co je potřeba přinést k zápisu?
o Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (lze vyzvednout při zápisu nebo stáhnout na www.udvora.cz)
o rodný list dítěte
o občanský průkaz zákonného zástupce

Pokud se v tento den z vážných důvodů nemůžete zápisu zúčastnit, domluvte se na náhradním termínu s ředitelkou školy. Zápis musí proběhnout v době od 01. 04. do 30. 04. 2019.

Možnost udělení odkladu:
O odklad školní docházky mohou zákonní zástupci žádat do 30. 4. 2019. Žádost se podává k rukám ředitelky školy. Dítě nemusí absolvovat zápis.
K žádosti je třeba přiložit:
o souhlasné stanovisko školského poradenského zařízení
o souhlasné stanovisko odborného lékaře (dětský lékař), nebo klinického psychologa

Těšíme se na vás.

Hana Pavlíčková
ředitelka školy