středa, 05 prosinec 2018 15:24

Začátek adventu u nás ve škole

Dnes páťáci pozvali své mladší spolužáky na naši tradiční akci – Rozsvěcení vánočního stromku.
Připravili si pestrý program, do něhož se postupně zapojily všechny třídy prvního stupně. A tak jsme společně přivítali vtipy, básničkami a koledami advent.
Než jsme se rozešli, zazvonil zvoneček, zarachotily řetězy a nás navštívil Mikuláš se svými pomocníky. A protože se naši žáci chovají dobře, byli pochváleni a nikdo s čerty nemusel odejít.

Přejeme Vám krásný, klidný advent.

Hana Pavlíčková