úterý, 13 listopad 2018 13:36

COMDI – velká pomoc žákům při volbě povolání

Naše škola je jednou ze čtyř škol v regionu, které se zapojily do projektu Rozvoj kompetencí výchovných poradců. Zaštiťuje jej MAS Orlicko, z. s.

Díky tomuto projektu budou mít naši žáci 8. ročníku po dobu následujících tří let možnost projít pracovní a profesní počítačovou diagnostikou COMDI. Výsledky jim pomůžou při jejich do té doby pravděpodobně nejtěžší volbě – jaká profese by pro mě byla vhodná?
V říjnu proběhlo pilotní testování patnácti žáků devátých tříd. Seznámili jsme se tak podrobně s programem, s jeho specifiky, možnostmi. Od jara roku 2019 budou testováni vždy všichni žáci 8. ročníku. Celý projekt má na starost výchovná poradkyně Monika Čadová. Podporou jí bude zkušený tutor.
Už pilotní testování ukázalo, jak velkým přínosem COMDI může být. Věříme, že jeho výstupy efektivně využijí všichni zapojení nyní i v budoucnu.

Hana Pavlíčková