úterý, 10 červenec 2018 11:08

Poděkování za spolupráci v rámci projektu Vyber si, co chceš

Našim žákům jsme na úterý a středu v době posledního týdne školního roku 2017/2018 nabídli 26 různých aktivit, kterými by mohli strávit nejen jedno dopoledne, ale také – pokud by je činnost zaujala – by se mohly stát jejich koníčkem. Nabídnout tolik činností jsme mohli mj. také díky následujícím lidem a firmám.

Děti se mohly se seznámit s mnoha zvířaty při návštěvě firmy Dibaq v Helvíkovicích. Péči o koně a jízdu na nich vyzkoušely díky paní Vendule Nerudové a majitelce stáje Euridika v Rybné nad Zdobnicí paní Lence Holendové.
Pánové Josef Marek a Jan Krsek se věnovali těm, které zajímá rybaření. U rybníku Mostiska pro ně připravili potřebné vybavení a návnady. Úlovky byly opravdu vydatné.
Žáci se mohli věnovat také sportu. V letohradském Fitcentru zkoušeli jógu, nebo posilovali. Aby cvičili správně, na to dohlížel profesionální trenér. Pod vedením paní Moniky Vodehnalové si mohli zkusit, jak jim jde tenis. Lukáš Vacek provedl děti krásou leteckého modelářství. Díky vstřícnosti KCL Letohrad se mohli žáci projít po letohradských památkách.
Co dokážou šikovné ruce, zjistily děti, které se účastnily dílny Zdeny Tomkové, s níž se učily drhat. Výsledkem jejich snahy byl např. pěkný náramek, nebo základ osobitého pásku. Jana Fišerová přestavila dětem ketlování. Dívky, jež se přihlásily na tuto aktivitu, odcházely ozdobené nádhernými šperky. V Galerii Ivy Majvaldové kreslily děti obrázky malými bruskami na skleničky.
Na to, aby Vyber si bylo dostatečně a kvalitně zachyceno, dohlížela paní Iva Marková, která vedla skupinu mladých novinářů.
Děkuji nejen výše zmíněným, ale také všem pedagogům školy, díky kterým můžeme takto velkou akci realizovat.

Hana Pavlíčková