úterý, 05 červen 2018 15:01

Pozvání pro naše budoucí prvňáčky

Termín: 12. 6. a 19. 6. 2018 od 15:00 h do 15:45 h
1. A – ZŠ U Dvora (budova U Dvora)
1. B – ZŠ U Dvora (budova na Orlici)

Během dvou setkání děti poznají třídní učitelku, své budoucí spolužáky, prostředí školy, třídy a navštíví školní družinu.

Organizační pokyny:
Budoucí prvňáčky si vyzvednou jejich třídní učitelky před školou.
Děti si s sebou přinesou bačkory a pastelky.
Po ukončení hodiny si rodiče vyzvednou děti opět před školou.
Veškeré činnosti, které budeme vykonávat, mají pomoci dětem usnadnit přechod z MŠ do ZŠ a mají pouze motivační charakter.

Na budoucí prvňáčky se těší třídní učitelky
Mgr. Irena Veselá – 1. A
Mgr. Eva Dolečková – 1. B