pátek, 18 květen 2018 16:00

Vynikající úspěch v biologické olympiádě

Ve čtvrtek 17. května 2018 se konalo krajské kolo biologické olympiády. Žákyně 9. třídy naší školy se umístila na skvělém 2. místě.

V okresním kole získala Diana Kadžaja nejvíce bodů ze všech účastníků této olympiády. Následný úspěch v krajském kole ji přinesl také možnost účastnit se Letního odborného soustředění mladých chemiků a biologů v Běstvině, které je podporováno přírodovědecky orientovanými fakultami českých univerzit (www.bestvina.cz).

Mé poděkování a nesmírná gratulace patří nejen Die, ale také Veronice Koubové, která holky na tuto olympiádu připravovala.

Hana Pavlíčková