čtvrtek, 16 listopad 2017 14:51

Výsledky voleb do školské rady

Volby do Školské rady v Základní škole Letohrad, U Dvora 745 proběhly ve dnech 13. a 14. 11. 2017.

Bylo odevzdáno celkem 213 platných hlasovacích lístků.

Do školské rady byly zvoleny:
Hana Bartošová
Petra Foglová
Jana Třetinová

Děkuji těm, kteří kandidovali do Školské rady Základní školy Letohrad, U Dvora. Velice si vážím toho, že projevili zájem o možnost podílet se na správě a chodu naší školy. Věřím, že Ti, kteří zvoleni nebyli, se budou do dění ve škole zapojovat, i když jinou formou.

Hana Pavlíčková
ředitelka školy