pondělí, 25 září 2017 13:49

Ředitelské volno

Vážení rodiče našich žáků,

na pátek 29. září 2017 je vyhlášeno ředitelské volno, a to dle ustanovení zákona 561/2004, § 24 odstavec 2.

Školní družina bude v tento den otevřena, pokud budou mít o tuto službu zájem zákonní zástupci alespoň deseti dětí.
Aktuální informaci se dozvíte od vedoucí školní družiny Hany Hrdinové.

Hana Pavlíčková
ředitelka školy