pondělí, 04 září 2017 16:08

Další začátky

Dnes v 8:00 hodin jsme před školou uvítali nové prvňáky a tím zahájili další školní rok v základní škole U Dvora. Rok, tentokrát charakterizovaný číslovkou 2017/2018, je začátkem aktivit navazujících na školní rok předchozí i aktivit nových. Budeme v něm vedeni snahou stavět na osvědčeném, vyvarovat se nezdarů a udržovat a rozvíjet to dobré.

Začátek září je ve škole vždycky dobou mnohých změn, tedy spoustou nových začátků.
Žáci jsou v nových ročnících.
Učitelé jsou třídními v nových třídách.
Prvňáci jsou na začátku své cesty za vzděláním.
Deváťáci jsou na začátku konce své povinné školní docházky.
Pedagogy čekají nová školení s novými náměty.
Žáky potkají nové informace ve všech vzdělávacích oblastech.
V hodinách angličtiny začneme spolupracovat s rodilým mluvčím.
Na svůj začátek čeká nová reedukační učebna.
Díky finanční podpoře Nadačního fondu školy začínáme s dalšími šatními skříňkami.

A tak je dnešní den dalším začátkem v životě naší školy.
Přeji nám všem – žákům, jejich rodičům i nám učitelům – aby to byl začátek k roku spokojenému, veselému, přátelskému a vzdělanému.

Hana Pavlíčková
ředitelka školy