středa, 07 únor 2024 06:53

Olympiáda v anglickém jazyce

V lednu se v Základní škole U Dvora konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Otevřeny byly dvě kategorie, první pro žáky 6. a 7. ročníku a druhá pro žáky 8. a 9. ročníku. Velmi mile nás překvapila vysoká účast – celkem se přihlásilo 56 žáků.

První písemná část vycházela z konceptu Cambridge jazykových zkoušek. Součástí byl poslech, porozumění textu a gramatický test. Do druhého ústního kola postoupilo 7 nejlepších z každé kategorie. Žáci si losovali témata, například moje rodina, město nebo volný čas. Na vybrané téma museli plynně hovořit 3 minuty. Poté odpovídali na dotazy komise, složené z učitelů anglického jazyka včetně rodilé mluvčí, která na škole působí. Pro žáky to byla jedinečná příležitost poměřit své znalosti s vrstevníky, zažít trochu nervozity a vydolovat se zebe to nejlepší.

Do okresního kola, které se koná 15. 2. 2024 v Ústí nad Orlicí postupují vítězové jednotlivých kategorií, Laura Kacálková ze 7. A a Radim Novotný z 9. B. Hodně štěstí, a jak by řekl Angličan „zlomte nohu“.

Veronika Mikysková