pátek, 31 březen 2023 15:27

Zápis do prvního ročníku (rezervační systém)

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků,

oslovuji Vás, neboť se blíží zápis do 1. ročníku. Jak už víte, proběhne v pátek 14. dubna 2023 v době od 14:00 do 17:00 h.
Potkáme se v budově U Dvora. Vzhledem k rekonstrukci parkoviště u Kulturního domu Vás prosím, abyste využili pro příchod do školy trasy, které jsou zobrazeny na mapě v příloze této zprávy.

K zápisu je třeba se elektronicky přihlásit. Rezervační systém Vám umožní vybrat si čas, kdy k zápisu se svým dítětem přijdete. Pokud se chystáte k zápisu se dvěma svými dětmi, zvolte dva po sobě jdoucí časy. Odkaz na rezervační systém najdete na https://zapis.zsudvora.cz/.

Budete potřebovat dva dokumenty:

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání
Zápisní lístek
Oba dokumenty naleznete v příloze této zprávy.
Pokud Vaše dítě navštěvuje Mateřskou školu U Dvora, nebo Taušlova, či Skipi, dostanete tyto formuláře i tam. Můžete je také vyplnit přímo při zápisu ve škole.

S sebou je k zápisu nutné mít:
rodný list dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce

Zápis probíhá formou rozhovoru dítěte s jednou z učitelek prvního stupně. Dítě plní rozmanité úkoly, při kterých si pedagog všímá základních dovedností a vědomostních předpokladů dítěte, jeho vyjadřovacích schopností apod.
Délka zápisu je zhruba 20 min.

Pokud žádáte pro své dítě odklad školní docházky, je třeba vyplnit Žádost o odklad povinné školní docházky. Tento dokument je také přílohou této zprávy. Do školy ji doneste vyplněnou do 14. dubna 2023.
K Žádosti o odklad školní docházky je třeba připojit doporučení školského poradenského zařízení a dětského lékaře. Pokud tyto dokumenty ještě nebudete mít, můžete podat samotnou Žádost o odklad s tím, že zbylé dokumenty dodáte později.

Pravidla pro přijetí žáků k základnímu vzdělávání (kritéria) jsou přílohou této zprávy.

Tento termín zápisu platí i pro děti-cizince.

Pro případné dotazy můžete využít telefonní číslo 778 702 201 nebo e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Na Vás a především na Vaše děti se těší

Hana Pavlíčková
ředitelka školy