neděle, 30 říjen 2022 15:06

Zástupci armády u nás ve škole

Ve středu 19. 10. 2022 proběhla v naší škole akce Ochrana obyvatel za mimořádných událostí.

Žáci 1. stupně a 6. tříd se pomocí svých vyučujících, prezentací, pracovních listů a videí seznámili s pojmem mimořádná událost. Plněním praktických disciplín – První pomoc, Tísňové volání a Evakuační zavazadlo trénovali, jak se v případě nastalé události zachovat.

Žáci 7. – 9. ročníků měli možnost vyslechnout si zkušenosti příslušníků Armády ČR, zkusit si prvky sebeobrany, základy topografie a poskytnutí první pomoci.
Všichni žáci měli též možnost zhlédnout různé vojenské vybavení a „osahat“ si ho.

Všem zúčastněným patří velký dík za to, jak dobře akce proběhla.

Eva Hanzlíčková, vedoucí akce