pondělí, 14 únor 2022 08:57

Testování žáků zrušeno

Od pondělí 21. 02. 2022 se již nebudou žáci ve školách testovat.
Veškeré povinnosti, které plynuly z těchto mimořádných opatření, se s účinností od 19. 02. 2022 ruší bez náhrady. To znamená také, že
- zákonní zástupci žáků již nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test,
- povinnost školy informovat krajskou hygienickou stanici o pozitivním testu žáka se ruší a školy krajskou hygienickou stanici nekontaktují.

 

Žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nadále nepatří do školy. V případě, že žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy takového žáka oddělit od ostatních (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.) a kontaktovat zákonného zástupce, aby si dítě odvedl ze školy domů.
I nadále platí, že ve společných prostorách školy je povinnost nosit ochranný prostředek úst.

Lyžařský výcvik
Pro užívání vleků a pro účely ubytování není povinnost žádného účastníka (žáka ani dozoru) dokládat OTN. Není tedy potřeba absolvovat PCR test.

Děkuji za pochopení a vstřícnost, s níž jsme společně uplynulé období zvládli.

Hana Pavlíčková