čtvrtek, 01 červenec 2021 15:25

Přání milého léta

Dnešní den je prvním dnem letních prázdnin. Včera skončil školní rok, kdy se žáci poprvé (a věřím, že i naposledy) vzdělávali delší dobu doma než ve škole.
Děkujeme Vám – rodičům za to, jak velkými jste byli svým dětem pomocníky. A za to, že jste nám na této cestě věřili.
Děkujeme Vám – dětem za to, že jste ke svému učení přistupovali, jak nejlépe jste uměli.
Začínají zasloužené prázdniny. Kéž jsou radostné, zdravé a tak akorát dlouhé.

Prvního září se na Vás budeme těšit

Hana Pavlíčková