středa, 07 duben 2021 13:46

Nástup žáků do školy – od 12. dubna 2021

Vážení rodiče a žáci,

MŠMT ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví naplánovalo návrat žáků do škol. Zatím se návrat týká žáků 1. stupně. Shrnuji informace, které jsou platné od 12. 04. 2021.
Žáci se budou vzdělávat rotačním způsobem, tj. týden prezenčně, týden distančně.

Jednotlivé ročníky jsme rozdělili následujícím způsobem:

12. – 16. dubna 2021 – prezenční výuka:
U Dvora
1. ročník (1. A, 1. C)
3. ročník (3. A)
4. ročník (4. A, 4. B)

19. – 23. dubna 2021 – prezenční výuka:
U Dvora
2. ročník (2. A)
5. ročník (5. A, 5. B, 5. C)

Orlice
Vzhledem k počtu žáků na tomto detašovaném pracovišti bude zde probíhat pouze prezenční výuka.

Vstup do školy
V pondělí 12. 04. 2021 bude vstup do budovy školy umožněn od 7:45 h.
Žáci U Dvora (1., 4. ročník) jdou přímo do třídy, v šatnách se nebudou zastavovat. Žáci 3. A zamíří po vstupu do školy do své šatny, kde se přezují atd.

Školní družina:
Školní družina bude v provozu v době 6:30 h do 7:45 h, od 11:40 h do 16:00 h. Ranní družina v pondělí 12. 04. 2021, resp. v pondělí 19. 04. 2021 nebude fungovat. Důvodem je povinné testování žáků. Chceme, aby se s ním žáci třídy seznámili najednou a procesem je provedla jejich třídní učitelka.
Školní družina bude v budově U Dvora otevřena i pro žáky 3. třídy. Školní družinu v budově na Orlici nemůžeme z organizačních důvodů 3. třídě nabídnout.

Testování:
Žáci základní školy budou testování neinvazivními antigenními testy, a to dvakrát týdně – v pondělí a ve čtvrtek. Jedná se o výtěr z nosu (viz příloha).
Testovat se nemusejí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 h) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusejí také ti, kteří onemocnění COVID-19 již prodělali a neuplynulo více než 90 dní od prvního testu s pozitivním výsledkem. To je ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné, či elektronické podobě).

Roušky:
Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Prosím, vybavte své děti potřebným počtem zdravotnických roušek. Děti už nesmějí používat roušky látkové.

Stravování:
Od 12. 04. 2021, resp. 19. 04. 2021 jsou žákům tříd, které se budou vzdělávat prezenčně, přihlášeny obědy. Týká se to žáků, kteří měli „předvolby“ obědů před nástupem na distanční výuku. I přesto Vás žádám, abyste zkontrolovali, zdali Vaše dítě má oběd objednán, popř. obědy znovu objednali.
Žáci, kteří se vzdělávají v rámci distanční výuky, si mohou vyzvedávat obědy do jídlonosičů.
Svačiny jsou v budově U Dvora žákům nabízeny. Je třeba si je předem objednat.
Žáci, kteří se vzdělávají v rámci distanční výuky, si mohou vyzvedávat obědy do jídlonosičů.

Vstup cizích osob do prostor školy:
Vstup třetích osob, tj. především rodičů žáků do prostor školy je umožněn pouze ve výjimečných případech.

Přestože by si podmínky návratu žáků spousta z nás přála jiné, za nás za školu jsme rádi, že se děti k prezenční výuce alespoň částečně vracejí. A věříme, že společně s Vámi zvládneme situaci tak, aby pobyt ve škole byl pro děti příjemný, bezpečný a přínosný.

Hana Pavlíčková

 

Podrobnosti najdete v příloze této zprávy, nebo na www.msmt.cz.