pondělí, 22 březen 2021 16:26

Hodnocení žáků ve čtvrtletí

Vážení rodiče našich žáků,
blíží se čtvrtletí a s ním i hodnocení našich žáků – Vašich dětí.
Hodnocení je postaveno na třech pilířích, které proběhnou v tomto pořadí:
1. sebehodnocení žáků
2. rozhovor učitele a žáka
3. hodnocení učitelem formou známky; bude zapsáno v Bakalářích

Sebehodnocení žáků druhého stupně probíhá již v této době, od 16. března do 28. března 2021. Rozhodli jsme se pro to především z toho důvodu, že děti se učí doma a ony samy nejlépe vědí, jak se snaží, zdali plní úkoly samy, zdali je odevzdávají včas, zdali se doptávají učitele, když něčemu nerozumějí atd.
Sebehodnocení, které jsme dětem připravili, tvoří dotazník ve Forms. Z nabídky tvrzení si žáci sami vybírají, co odpovídá jejich stylu učení.
Pro žáky prvního stupně připravují jejich třídní učitelé také sebehodnocení. Jeho forma i obsah bude vyplývat z toho, jaká daná třída je, jakým tématům se věnuje apod. O konkrétní podobě budou žáci informováni třídním učitelem.
Na sebehodnocení bude navazovat rozhovor učitele s žákem, resp. s žáky (viz druhý pilíř). Pohovory proběhnou v měsíci dubnu.
Známku z předmětu následně zapíše učitel Vašeho dítěte do Bakalářů. Hodnocení se týká předmětů výukového charakteru. Výchovné předměty (Vv, Hv, Tv) a volitelné předměty nebudou ve čtvrtletí hodnoceny.

V případě potřeby se můžete obrátit přímo na učitele daného předmětu. 

Věříme, že tento způsob hodnocení bude objektivně a pravdivě reflektovat současnou situaci.

Hana Pavlíčková