čtvrtek, 21 leden 2021 12:18

Informace k přihláškám na střední školy ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče,

shrnuji Vám základní informace týkající se přihlášky na střední školy a odborná učiliště pro tento školní rok.

Přihlášky musejí být doručeny na dané střední školy do 01. 03. 2021. Žáci mohou podat dvě přihlášky.

Přihlášky žákům vytisknu 1. týden v únoru (tj. od 01. 2. do 05. 02. 2021). Cena za administraci je 10 Kč.
Při vyplňování obou přihlášek uchazeč dodrží stejné pořadí středních škol (oboru vzdělání). Uchazeč vyplní název školy a oboru, jméno zákonného zástupce, datum narození. Rodné číslo uvádí uchazeč pouze na přihlášce ke vzdělávání v oboru vzdělání, do kterého se konají jednotné přijímací zkoušky.
U oborů, kde je požadováno zdravotní potvrzení, si toto sami uchazeči zajistí u dorostového lékaře. Pokud se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, je třeba ke každé přihlášce doložit potvrzení o upravení podmínek pro přijímací zkoušku, které vydává školské poradenské zařízení (poradna). Kolonka jednotná zkouška se nevyplňuje.

Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát.
Termíny přijímacích zkoušek do čtyřletých oborů s maturitní zkouškou:
1. termín: 12. 04. 2021
2. termín: 13. 04. 2021


Termíny přijímacích zkoušek do šestiletých a osmiletých oborů:
1. termín: středa 14. 04. 2021
2. termín: čtvrtek 15. 04. 2021


O vyzvednutí zápisového lístku vás budu informovat. Zápisový lístek odevzdá uchazeč nejpozději do 10. pracovních dnů ode dne oznámení (vyvěšení výsledků) o přijetí ke vzdělávání. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku začíná běžet dnem následujícím po dni zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.


Veškeré informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2020/2021 naleznete zde

V případě dotazů mne kontaktujte:
tel.: 465 676 379
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Monika Čadová
výchovný poradce