středa, 25 listopad 2020 10:53

Návrat žáků do školy od 30. 11. 2020

Vážení rodiče,
shrnuji informace, které se týkají návratu žáků do škol od 30. 11. 2020.

Které třídy jsou ve škole:
Rotace ročníků:
30. 11. – 4. 12.:
prezenčně: 1. stupeň + 8., 9. ročník
distančně: 6., 7. ročník

7. 12. – 11. 12.:
prezenčně: 1. stupeň + 6., 7., + 9. ročník
distančně: 8. ročník

14. 12. – 18. 12.:
prezenčně: 1. stupeň + 8., 9. ročník
distančně: 6., 7. ročník

21. 12. – 22. 12.:
prezenčně: 1. stupeň + 6., 7., + 9. ročník
distančně: 8. ročník

Prezenční výuka – změny v rozvrhu:
Žáci se budou učit podle rozvrhu platného od 1. 9. 2020
V rámci prezenční výuky na 2. stupni bude docházet k mírným změnám (především v oblasti volitelných předmětů). Aktuální rozvrh najdete vždy v Bakalářích.
I nadále je zakázán zpěv a sportovní činnosti. Hudební a tělesná výchova budou tedy naplněny činností, která není v rozporu s tímto nařízením

On-line výuka:
Pro žáky, kteří se nebudou vzdělávat prezenčně, bude i nadále probíhat on-line výuka. Stále platí, že budou zveřejňovány rozvrhy pro dané třídy na internetových stránkách školy v pátek, žáci mají vždy schůzku naplánovanou v rámci prostředí Teams, v kalendáři.

Čtvrtletní hodnocení:
Informaci o tom, jak Vaše dítě prospívá v jednotlivých předmětech, dostanete v Informačních listech, resp. v portfoliu žáka. Tentokrát bude mít podobu slovního hodnocení. Přistoupili jsme k tomuto řešení proto, že bude více vypovídat o výsledcích a průběhu vzdělávání v době, kdy bylo čtvrtletí rozpůlené na období prezenční výuky a distanční výuky.

Školní družina:
Školní družina je v provozu v době od 11:40 h do 16:00 h. Ranní družina funguje také.
Z organizačních důvodů však nemůžeme nabídnout školní družinu pro 3. ročník. Jakmile to protiepidemiologická pravidla dovolí, budeme Vás informovat, že se toto omezení ruší.

Stravování:
Od 30. 11. 2020 jsou žákům daných tříd opět přihlášeny obědy. Týká se to žáků, kteří měli „předvolby“ obědů před nástupem na distanční výuku. I přesto Vás žádám, abyste zkontrolovali, zdali Vaše dítě má oběd objednán, popř. obědy znovu objednali.
Žáci, kteří se vzdělávají v rámci distanční výuky, si mohou vyzvedávat obědy do jídlonosičů.

Roušky:
Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Prosím, vybavte své děti potřebným počtem roušek (a pytlíkem na jejich uchovávání)

Vstup cizích osob do prostor školy:
Vstup třetích osob, tj. především rodičů žáků do prostor školy není stále možný.

opatření PES pro oblast školství

 

Pokud byste cokoliv potřebovali, obaťte se na nás buď prostřednictvím e-mailu, nebo telefonu. 

 

Hana Pavlíčková