čtvrtek, 12 listopad 2020 06:41

Žáci 1. a 2. ročníku se od 18. 11. 2020 vracejí do škol

Rozhodnutím MŠMT je povolena od 18. 11. 2020 osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku ve školách. Tyto ročníky se vracejí k prezenční formě výuky.

základní informace:
- žáci se budou učit podle rozvrhu platného od 1. 9. 2020
- je zakázán zpět a sportovní činnosti; tyto předměty budou naplněny činností, která není v rozporu s tímto nařízením
- školní družina bude v provozu v době od 11:40 h do 16:00 h; ranní družina bude funogovat také
- školní jídelna bude zajišťovat pro tyto žáky jak svačiny, tak obědy
- prosím o kontrolu toho, zdali má Vaše dítě od 18. 11. 2020 obědy objednané
- žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole; prosím, vybavte své děti potřebným počtem roušek (a pytlíkem na jejich uchovávání)
- nadále platí, že zákonní zástupci nemají povolen vstup do školy

Pro ostatní žáky (3. – 9. ročník) pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
I nadále mají možnost odebírat obědy ze školní jídelny.

Těším se na dobu, až bude takováto zpráva platit i pro další ročníky.

Hana Pavlíčková