úterý, 13 říjen 2020 09:38

Uzavření škol od 14. října 2020

Od středy 14. 10. 2020 jsou z nařízení Vlády ČR uzavřeny všechny základní školy.
Od tohoto data bude probíhat distanční, dálková výuka.
Distanční výuka je povinná. Úkoly, které žák dostane, je tedy třeba plnit a odevzdat. Úkoly budou známkovány. (Pokud žák práci neodevzdá, objeví se v jeho elektronické žákovské knížce písmeno „D“.)

Pro distanční výuku jsou stanoveny následující komunikační kanály:
pro 1. stupeň: Bakaláři – Komens, popř. další cesta nabídnutá třídním učitelem dané třídy
pro 2. stupeň: MS Office 365 – Teams

Žáci 2. stupně byly v tomto prostředí proškoleni. Trénovali jsme s nimi práci v tomto prostředí.
Pokud by bylo něco potřeba, obracejte se na učitele daného předmětu, nebo na třídního učitele. Můžete využít prostředí Teams, nebo e-mail.
Pro žáky, kteří nemají přístup k internetu, budou úkoly připraveny ve vestibulu školy. Je však třeba dohodnout se s třídním učitelem na podrobnostech.
Od 26. 10. do 30. 10. jsou prázdniny. Distanční výuka nebude probíhat.
On-line hodiny budou plánovány dopředu. Nejpozději v pátek budete informováni o tom, kdy budou probíhat on-line hodiny v následujícím týdnu.

V případě, že žák (8., 9. ročník) potřebuje učebnice, které zůstaly ve škole, může si je vyzvednout tento týden v době od 8:00 h do 15:00 h.
Rodiče žáků 4. B si mohou učebnice vyzvednout také v tomto termínu.

Obědy:
Žákům, kteří chodí do školní jídelny na oběd, budou obědy, popř. svačiny v době distančního vzdělávání automaticky odhlášeny.
Žák si může oběd odebrat do jídlonosiče u výdejního okénka pro cizí strávníky. Musí si však jídlo předem objednat přes rezervační systém. Tento oběd je za dotovanou cenu, tzn. za cenu, kterou žák platí v běžném školním roce.
Žáci mohou obědy odebírat do jídlonosiče v následujících časech:
1.stupeň:
11:30 h – 12:15 h
2. stupeň:
12:30 h – 13:15 h

Žáci, kteří navštěvují školu na Orlici, si obědy vyzvedávají U Dvora.

Další informace sledujte v Aktualitách na www.zsudvora.cz. Budou aktualizovány na základě oficiálních doporučení MŠMT, resp. MZ.

Přeji nám všem, ať se nás drží zdraví a optimizmus.

Hana Pavlíčková
ředitelka školy