pátek, 09 říjen 2020 08:36

Organizace výuky od 12. 10. 2020 do 30. 10. 2020

Pravidla pro 1. stupeň: stejný režim jako dosud
Pravidla pro 2. stupeň: žáci 2. stupně jsou rozděleni na dvě skupiny:
- 6. + 7. ročník
- 8. + 9. ročník

Pravidla pro 1. stupeň: stejný režim jako dosud
 žáci se učí dle platného rozvrhu, případné změny sledujte v aplikaci Bakaláři
 výuka plavání je pro toto období zrušena
 školní družina funguje bez omezení
 začátek konání kroužku Veselá věda se odkládá

Žáků školy se týká zákaz zpěvu v rámci hudební výchovy. Z toho důvodu rušíme také kroužek flétny.

Pravidla pro 2. stupeň:
žáci 2. stupně jsou rozděleni na dvě skupiny:

6. + 7. ročník:
- prezenční výuka (žáci chodí do školy) od 12. do 16. 10. 2020
- distanční výuka (žáci zůstávají doma a vzdělávají se dálkovým způsobem) od 19. do 23. 10. 2020

8. + 9. ročník:
- distanční výuka (žáci zůstávají doma a vzdělávají se dálkovým způsobem) od 12. do 16. 10. 2020
- prezenční výuka (žáci chodí do školy) od 19. do 23. 10. 2020

Prezenční výuka probíhá dle platného rozvrhu. Případné změny sledujte v aplikaci Bakaláři.
Distanční výuka bude probíhat off-line v rámci prostředí Teams. Všichni žáci 2. stupně byli v rámci tohoto prostředí proškoleni.
On-line hodina (1 až 2 h týdně) je plánována pro 9. ročník z předmětu matematika.

Žákům, kteří chodí do školní jídelny na oběd, budou obědy v době distančního vzdělávání automaticky odhlášeny. Žák si může oběd odebrat do jídlonosiče v době od 11:00 h do 11:30 h, musí si však jídlo předem objednat přes rezervační systém. Tento oběd je za dotovanou cenu, tzn. za cenu, kterou žák platí v běžném školním roce.

26. a 27. 10. 2020 budou školy pro vyučování uzavřeny. Místo dvou dnů podzimních prázdnin (29. a 30. 10. 2020) budou tedy mít žáci volno celý týden – od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020.

Poté se - věřím - do školy vrátíme všichni.

Hana Pavlíčková