pátek, 09 říjen 2020 05:57

Pronájem tělocvičny

Krizovými opatřeními Vlády ČR ze dne 08. 10. 2020 se od 09. 10. 2020 0:00 h do 25. 10. 2020 23:59 h se zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách.
Tento zákaz se týká také doplňkové činnosti školy (např. pronájem tělocvičen).

Z tohoto důvodu pro období 09. 10. 2020 0:00 h do 25. 10. 2020 23:59 h ruším možnost pronájmu tělocvičny naší školy.

Hana Pavlíčková