sobota, 29 srpen 2020 09:59

Základní informace pro rodiče na školní rok 2020/2021

První školní den se v 8 h žáci sejdou ve svých třídách s třídním učitelem. Setkání bude trvat zhruba 45 min.
Plavecký výcvik prvního stupně bude probíhat podle plánu. Uskuteční se také adaptační pobyty žáků 6. tříd.
Prosíme, vybavte své děti do školy rouškou, kterou budou mít k dispozici, pokud by byla potřeba.

základní informace (vybráno z manuálu MŠMT):
Do školy nastoupí všichni žáci.
Od žáků nebudeme vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti.
Škola bude pracovat v plném rozsahu.
Při vstupu do budovy školy je žák povinen použít desinfekci rukou.
Desinfekce na ruce, nebo desinfekční mýdlo je v každé učebně a na WC. Žáci jsou povinni desinfekci používat.
Při pohybu ve vnitřních prostorách školy nebudou žáci nosit roušku.
Do budovy školy nesmíme pustit žáky s viditelnými projevy nemoci (jakékoliv). Rodiče těchto žáků budou vyzváni k neprodlenému vyzvednutí žáka.
Pokud se projeví příznaky onemocnění v průběhu výuky, bude žák dán do izolace a rodiče budou vyzváni k neprodlenému odvozu žáka ze školy. Žák je povinen mít do odchodu ze školy roušku.
Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do školy v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (žák odevzdá třídnímu učiteli potvrzení pediatra o alergii).
Školní jídelna bude fungovat za zvýšených hygienických podmínek.

znění celého manuálu naleznete zde

Do školy mohou vstupovat pouze žáci a zaměstnanci školy. V nezbytných případech zvoňte na kancelář školy (Ekonomika, Ředitelna, Zástupce).

Věřím, že dodržování preventivních opatření přispěje k tomu, aby náš školní rok byl bezpečný a zdravý.

Hana Pavlíčková
ředitelka školy