pátek, 19 červen 2020 09:29

Žáci 2. stupně odevzdávají učebnice

Vážení rodiče žáků 2. stupně,

v týdnu od 22. 06. 2020 do 25. 06. 2020 budou probíhat tzv. třídnické hodiny. Ve škole se setkají všichni žáci 2. stupně.
Časový harmonogram pro jednotlivé třídy:
pondělí:
6. A: 8:00 h – 10:00 h
6. B: 10:00 h – 12:00 h

úterý:
7. A: 8:00 h – 10:00 h
7. B: 10:00 h – 12:00 h
středa:
8. A: 8:00 h – 10:00 h
8. B: 10:00 h – 12:00 h
čtvrtek:
9. A: 8:00 h – 10:00 h
9. B: 10:00 h – 12:00 h

Žáci musejí vrátit učebnice, vyklidit šatní skříňku a odevzdat klíček, odnést si ze školy své věci atd.

Stále platí mimořádné opatření MZ, které upravuje počet žáků v jedné skupině – max. 15 dětí. Také je nutné, jestliže dítě nebylo ve škole v době konzultací, aby přineslo Čestné prohlášení, které potvrzuje neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Podrobnosti Vám byly zaslány třídním učitelem Vašeho dítěte.

Hana Pavlíčková