pondělí, 08 červen 2020 14:35

Konzultace pro žáky 2. stupně

Vážení rodiče,
dnešním dnem začaly konzultace pro žáky 2. stupně. Konzultace probíhají od 8. června, končit budou 19. června 2020.
Budou probíhat dvojím způsobem:
hromadné konzultace – pro konkrétní třídu (pondělí, úterý)
individuální konzultace – pro jednotlivé žáky (středa, čtvrtek, pátek).
O nutnosti účastnit se konzultací jste byli informováni třídním učitelem svého dítěte.

Oslovováni jsou žáci, u nichž je vzhledem k okolnostem pro nás obtížné hodnotit jejich práci za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Žádáme Vás, abyste dohlédli na to, že se Vaše dítě na konzultace dostaví.
Každý žák musí přinést Čestné prohlášení, které potvrzuje neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Všichni žáci se setkají v týdnu od 22. června 2020, a to v následující dny. Přesný čas bude žákům sdělen třídním učitelem ve středu 17. června 2020. 
pondělí - 6. A, B
úterý – 7. A, B
středa – 8. A, B
čtvrtek – 9. A, B
Žáci budou vracet učebnice, klíče od šatní skříňky atd. 

Vysvědčení budeme žákům předávat v úterý 30. června 2020. O přesném čase budete včas informováni třídním učitelem.

Hana Pavlíčková