pátek, 29 květen 2020 12:09

Výuka žáků 2. stupně

Vážení rodiče žáků 2. stupně,
chtěla bych Vás informovat o organizaci výuky žáků 2. stupně naší školy od 8. června 2020.
Nadále probíhá výuka na dálku. Ke konzultacím budou zváni žáci, kteří se neúčastnili distanční výuky, aby mohli být na závěr školního roku hodnoceni.

Chci Vás požádat, abyste dohlédli na to, že konzultace využijí. Naším společným cílem je získat podklady pro dobré závěrečné hodnocení Vašich dětí, našich žáků.

Závěrečné hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude vycházet z následujících podkladů:
1. podklady pro hodnocení získané v části 2. pololetí (od 1. února do 10. března 2020)
2. aktivita žáka v rámci výuky na dálku (v době mimořádného opatření MZ)
3. jako oporu lze použít hodnocení výsledků vzdělávání za 1. první pololetí
4. podpůrně lze použít hodnocení výsledků vzdělávání za 1. pololetí také v případě předmětů, které nemohly být vyučovány a hodnoceny distanční formou vzdělávání

Se všemi žáky se setkáme v týdnu od 22. do 26. června 2020, kdy budou pro jednotlivé třídy stanoveny konkrétní termíny. Půjde o třídnické hodiny a prostor pro vyzvednutí školních potřeb, odevzdání učebnic a klíčků od šatní skříňky atd.
Také o termínu předání vysvědčení budete informováni prostřednictvím stránek školy a e-mailů zákonným zástupcům od třídních učitelů.

Hana Pavlíčková