pondělí, 18 květen 2020 13:26

První stupeň zpátky ve škole - základní informace

Vážení rodiče žáků prvního stupně,

MŠMT otevírá od 25. května 2020 základní školy pro žáky 1. stupně. Jejich účast na prezenční výuce je dobrovolná.

Podrobnější pravidla Vám napíší třídní učitelé Vašich dětí v průběhu tohoto týdne.

Základní informace:
Při prvním vstupu do školy žák odevzdá Čestné prohlášení s datem ne starším než 2 dny. Bez tohoto dokumentu nemůže být žák do školy vpuštěn.
Do školy může dítě, které je zcela zdravé.
Učíme se pouze dopoledne.

Žáky jsme rozdělili do 14 skupin. Maximální počet dětí ve skupině je 15.
Výuku žáků zajistí učitelé, případně asistenti pedagoga, nebo vychovatelé pod metodickým vedením učitelů.
Bude stanoven rozvrh pro následující období. Žáci se jej dozvědí v pondělí 25. 05. 2020.
Výuka anglického jazyka bude i nadále pokračovat on-line formou (výjimkou je 3. B). Výuka tělesné výchovy není umožněna.
Učitelé budou pro práci s žáky využívat areál školy, a to včetně venkovních prostor.

Vzhledem k doporučení MŠMT jsme se rozhodli upravit časy začátku vyučování pro jednotlivé ročníky, a to následujícím způsobem:
U Dvora:
1., 2. ročník – 8:00 h (vstup do školy možný od 7:45 h)
3., 4. ročník – 8:15 h (vstup do školy možný od 8:00 h)
5. ročník – 8:30 h (vstup do školy možný od 8:15 h)

Orlice:
Výuka pro všechny skupiny začíná v 8:00 h. Škola je otevřena od 7:45 h.

Vyučování bude končit v rozmezí od 11:40 h do 12:45 h.

Distanční výuka bude probíhat nadále, a to pro žáky, kteří do školy nenastoupí. Učitelka bude informovat žáky, resp. jejich rodiče, co bylo ve škole probráno.

Školní družina:
1. a 2. ročník může využívat školní družinu, která bude otevřena každý den do 16 h.
Ranní družina není možná.
Rodiče, kteří vyzvedávají své děti, na ně čekají u vchodu do školy.

Školní stravování:
Žáci mohou využívat možnosti školního stravování. Obědy budou zajišťovány. Je třeba je dětem znovu přihlásit.
Od úterý 26. května budou nabízena dvě jídla.
Obědy budou probíhat v době od 11 h, kdy se postupně vystřídají po 15 minutách všechny skupiny žáků.

Svačiny si děti budou nosit z domu.

 

V celém prostoru školy je k užití desinfekce a desinfekční mýdlo. Prostory se budou desinfikovat i během dne.

Díky současné situaci se ve škole výrazně navýší spotřeba papírových ručníků. Budeme rádi, když Vaše dítě přinese roli papírových kuchyňských utěrek. Děkujeme za pomoc.

 

Musím říct, že už se na děti těšíme. Nemusejí se bát. Čeká je prostředí, které znají, pedagogové, které znají, kamarádi, které znají. Nečekají je okamžité písemky ani zkoušení. Vše se bude řešit v klidu a postupně, abychom si znovu navykli na vzájemnou osobní přítomnost.

Hana Pavlíčková
ředitelka školy