Aktuality

Aktuality

úterý, 07 září 2021 15:51

Třídní schůzky

Vážení rodiče našich žáků,
zveme Vás na třídní schůzky do školy. Proběhnou v následujících termínech:

1.- 5. ročník: úterý 14. září, 15:30 h
3. A: čtvrtek 16. září, 15:30 h
4. B: středa 15. září, 15:30 h
6. – 8. ročník: úterý 21. září, 15:30 h
9. ročník: čtvrtek 23. září, 15:30 h

pondělí, 06 září 2021 06:40

Nabídka webináře pro rodiče

Vážení rodiče,

nabízíme Vám bezplatný webinář Děti online. Podrobnosti najdete v přiloženém letáčku nebo na stránkách Parducikého kraje.  

Hana Pavlíčková 

středa, 01 září 2021 06:41

Přání dobrého školního roku

Vážení návštěvníci našich webových stránek,

právě začíná nový školní rok. Je krátce před 8 h. Naši žáci jsou již pomalu ve svých třídách. Jen dvě třídy, třídy prvňáčků jsou zatím prázdné. Děti se začínají se svými rodiči trousit směrem ke škole.
Čeká je jejich první školní den. Den, kterým začíná devět let jejich základního vzdělávání. Jsou slavnostně oblečeni, těší se a možná i trochu bojí. Je to přeci jen důležitý předěl v jejich životech.
Věřím, že nejen pro ně bude tento den dnem, kdy začne deset měsíců prezenční výuky. Kdy v rámci potkávání se na cestě za dovednostmi, vědomostmi, schopnostmi uchopí příležitosti, které jim budou nabídnuty.

Přeji nám všem zdravý, optimistický rok.

Hana Pavlíčková

Blíží se první školní den a s ním možná souvisí řada Vašich otázek. Věřím, že zodpovím ty nejpodstatnější.
1.září se sejdeme všichni v 8:15 h. Třídu 1. A přivítáme před školou U Dvora, třídu 1. B budeme čekat na Orlici.

První školní den se v 8 h sejdou žáci 2. – 9. ročníku s třídním učitelem ve svých třídách. Setkání bude trvat přibližně 45 min.

základní protiepidemická pravidla (vybráno z manuálu MŠMT):
Škola bude pracovat v plném rozsahu.
Při vstupu do budovy školy je žák povinen použít desinfekci rukou.
Desinfekce na ruce, nebo desinfekční mýdlo je v každé učebně a na WC. 
Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty, a to ochranným prostředkem dýchacích cest. Prosíme tedy, vybavte své děti chirurgickou rouškou nebo respirátorem.

Přihlášení dětí do školní družiny Základní školy U Dvora bude letošní rok možné uskutečnit již v posledním srpnovém týdnu. To se týká žáků prvních a druhých tříd. Žákům třetích tříd rozdáme přihlášky do ŠD 01. 09. 2021

ŠD U Dvora
Pondělí 30. 08. 2021 od 8:00 h do 12:00 h
Úterý 31. 08. 2021 od 12:00 h do 15:00 h
ŠD Orlice
Pondělí 30. 08. 2021 od 8:00 h do 12:00 h
Úterý 31. 08. 2021 od 12:00 h do 15:00 h

čtvrtek, 01 červenec 2021 15:25

Přání milého léta

Dnešní den je prvním dnem letních prázdnin. Včera skončil školní rok, kdy se žáci poprvé (a věřím, že i naposledy) vzdělávali delší dobu doma než ve škole.
Děkujeme Vám – rodičům za to, jak velkými jste byli svým dětem pomocníky. A za to, že jste nám na této cestě věřili.
Děkujeme Vám – dětem za to, že jste ke svému učení přistupovali, jak nejlépe jste uměli.
Začínají zasloužené prázdniny. Kéž jsou radostné, zdravé a tak akorát dlouhé.

Prvního září se na Vás budeme těšit

Hana Pavlíčková

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků, 

v příloze naleznete Rozhodnutí o přijetí svých dětí do naší školy. Toto Rozhodnutí se týká dětí, které nemají bydliště ve spádové oblasti naší školy. 

 

Těšíme se na společnou práci

Hana Pavlíčková